Af hjertet tak!

Valby Værested vil gerne takke de bidragsydere, der forudsætter værestedets eksistens:
Fonde & Legater samt Kommunale og Nationale puljer.

Jeres bidrag gør en verden til forskel for alle vores gæster og frivillige!
I 2021/2022 siger vi tusind tak til:

 • Hannibal Sanders Fond
 • Hoffmann & Husmans Fond
 • Den A. P. Møllerske Støttefond
 • Royal Copenhagen, Fiskars A/S
 • Justesens Fond                      
 • Alfred Hansens Legat
 • Hovedstadens Y Men
 • Ester Bruhns Fond
 • Max Fodgaard Fonden
 • Fondation Juchum
 • Direktør Henry Jørgensen og hustru Rigmor Jørgensens Fond
 • Velux Fonden  Aktive ældre
 • F.L. Smidths Gavefond
 • Lundbeckfonden
 • Marie og M. B. Richters Fond
 • Frederik og Emma Kraghs mindelegat
 • Warmings Fond
 • Valby Fonden
 • NORDEA Fonden
 • Direktør J. P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugges Legat
 • Aller
 • Frantz Hoffmanns Mindelegat
 • Københavns Kommune & Socialstyrelsen

Øvrige samarbejdspartnere, der er med til at gøre livet lidt sødere:
Irma, Valby Langgade, for hjælpen med at lave flotte Banko kurve samt give julesmåkager til  gæster og frivillige.
Lagkagehuset, som bidrager til den søde tand.