Bestyrelsen

Valby væresteds bestyrelse er valgt på  generalforsamlingen d. 19. april 2022

Frank Bjørn Christensen, Formand, Jesuskirken
Jesper Engholm, Næstformand, Timotheus Kirken
Jette Viborg Sørensen, Kasserer, Jesuskirken
Kate Sørensen, Medlem, Timotheus Kirken
Bente Trier Emanuelsen, Medlem, frivillig
Inge, Frivillig
Helene, Bruger
Viola Nielsen, Suppleant
Lene Reedtz Nedergaard, Daglig leder