Bestyrelsen

Valby Væresteds Bestyrelse:

Jesper Engholm, Formand, Timotheus Kirke
Maria Hjort, Næstformand, Aalholm Kirke
Anne Grete Storgaard, Kasserer, Valby Søndre Sogn
Brian Carmohn Späth, daglig leder
Anne-Marie Knuth-Winterfeldt, Aalholm Kirke
Kate Sørensen, Timotheus Kirke
Bente Trier, frivillig
Inge Poulsen, frivillig
Ella Nygaard, bruger

Lone Larsen 1. Suppleant frivillige
Jens Holst 2. Suppleant frivillige

Bestyrelsesmøder i 2024:

Generalforsamling tirsdag den 23. januar kl. 16.00
Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. april  kl. 16.15
Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. august kl. 16.15
Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. november kl. 16.15