Bestyrelsen

Valby væresteds bestyrelse er valgt på  generalforsamlingen d. 19. maj 2021

Frank Bjørn Christensen, Formand, Jesuskirken
Jesper Engholm, Næstformand, Timotheus Kirken
Jette Viborg Sørensen, Kasserer, Jesuskirken
Kate Sørensen, Medlem, Timotheus Kirken
Bente Trier Emanuelsen, Medlem, frivillig Valby værested
Yvonne Mertz, Medlem, frivillig Valby værested
Viola Nielsen, Suppleant, frivillig Valby værested
Lene Reedtz Nedergaard, Daglig leder